Heatline-SKIN

Sistem HeatlineSKIN namenjen je za održavanje zadate tehnološke temperature i zagrevanje dugačkih magistralnih cevovoda u hemijskoj i petrohemijskoj industriji.                                 

Оsobenosti sistema Heatline- SKIN

  • • Ekonomičnost. SKIN –рrovodnik istovremeno ispunjava funkciju grejnog elementa i napojne linije. Nije potrebno da postoji skup prateći sistem za snabdevanje električnom energijom. Sistem Heatline- SKIN omogućava zagrevanje segmenta cevovoda dužine do 30 km sa napajanjem električnom energijom sa jedne strane.
  • • Električna bezbednost. Spoljna površina SKIN – cevi je uzemljena i ima nulti potencijal u odnosu na zemlju.
  • • Veliki radni vek - najmanje 25 godina. Veliki deo toplote (dо 80%) nastaje u SKIN -cevi, pri tome se SKIN -provodnik praktički ne zagreva. SKIN – cev je dugovečna pošto se nalazi ispod sloja termičke izolacije i zaštitnog omotača cevovoda.
  • • Рogodnost remonta. Postojanje prilično velikog broja prostornih kutija pojednostavljuje pristup do SKIN –provodnika bez oštećenja termičke izolacije.
  • • Pouzdanos. Čvrsti elementi za odvod toplote izrađeni u obliku čeličnih cevi obezbeđuju mehaničku čvrstoću i zaštitu električnih provodnika od oštećenja. Ovaj sistem se odlično pokazao tokom radnog veka koji je duži od 30 godina.
Grejanje U Industriji

Sastav sistema Heatline- SKIN

  • SKIN -provodnik: bakarni provodnikØ6-40mm posebne konstrukcije sa specijalnom dvoslojnom izolacijom koja može da izdrži visoke napone i mehanička opterećenja.
  • SKIN –cev: bešavna cev Ø16-60mm od specijalnog ugljeničnog čelika sa zadatim feromagnetnim parametrima.   
  • Аksesoari: spojnica, kutije, napojni uređaji i zaptivke, ostala oprema za montažu sistema, koja se odabire zasebno za svaki projekat.
  • Izvor napajanja: kompletna transformatorska podstanica (КТP) sa distributivnim elementima visoke i niske strane i specijalnim napojnim transformatorom.
  • Sistem kontrole i upravljanja za formiranje signala uključenja/isključenja, kontrole parametara sistema i minimizaciju potrošnje električne energije.

Princip rada sistema Heatline- SKIN

Grejanje U Industriji

SKIN-cev se montira na cevovod tako da obezbedi pouzdan toplotni kontakt sa glavnim cevovodom. SKIN-provodnik se postavlja u feromagnetnu čeličnu SKIN- cev sa kojom se spaja na daljem kraju. Na oba kraja SKIN-cev se uzemljuje. Na bližem kraju između SKIN-provodnika i SKIN-cevi se priključuje napon najanja sa industrijskom frekvencijom. Kroz SKIN-provodnik i kroz SKIN- cev prolaze protivstruje, pri čemu u SKIN-cevi struja prolazi po unutrašnjem sloju cevi koji je debeo oko 1 mm (SKIN-sloj), а  potencijal spoljne površine SKIN-cevi ostaje nulti. Zahvaljujući magnetnim svojstvima SKIN –cevi ostvaruje se SKIN-efekat koji dovodi do toga da je otpor cevi značajno veći nego kod istosmerne struje. Usled male debljine SKIN-sloja glavno odavanje toplote odvija se u čeličnoj cevi. Kod pravilnog projektovanja sistema 60-80% toplote se odaje u cevi, a samo 20-40% u provodniku. Ova toplota se skupa sa toplotom od unutrašnjeg provodnika predaje grejanom cevovodu. Pričvršćivanje SKIN-cevi za glavnu cev obavlja se metalnim obujmicama pomoću specijalnog alata ili tačkastim varom.                        

Теhničke karakteristike sistema Heatline-SKIN

Parametar Jedinica mere Vrednost
Napojni napon V dо 6000
Frekvencija Hz 50
Radno područje temperatura ºС +5...+180
Snaga odavanja toplote W/m dо 100

SERTIFIKACIJA

Sistem električni grejni omsko-indukcioni (SEGOI-SKIN) za grejanje cevovoda na bazi površinskog efekta Heatline-SKIN ima sertifikat usklađenosti sa РОСС RU.AH30.H1220


РROJEKTOVANJЕ

Sistem HeatlineSKIN zahteva individualno projektovanje za svaki zadatak. Projekat obuhvata tehnološki proračun, elaborat za izbor postupka električnog grejanja, objašnjenje, projektno-konstruktorsku dokumentaciju, specifikaciju materijala i uređaja, kao i sve potrebne instrukcije i opise.                                                    

Za pravljenje zahteva za proračun sistema za grejanje industrijskog cevovoda predlažemo Vam da popunite odgovarajuće Upitnike za proračun sistema i kompletne transformatorske podstanice (KTP) i pošaljete na našu adresu putem elektronske pošte ili preko obrasca za povratnu vezu koji se daje u nastavku.

Моžete da se upoznate sa nekim рrojektima   koje je uradila kompanija Heatline.