Heatline-LONG PIPE

Sistem HeatlineLONG PIPE je namenjen za zaštitu od smrzavanja, održavanja tehnološke temperature i zagrevanje svih tipova cevovoda (od 1 do 3 km), sudova i rezervoara, kao i za druge tehnološke instalacije, uključujući i one u zoni opasnoj od eksplozije.                       

U hemijskoj i petrohemijskoj industriji često je potrebno zagrevati cevovode dužine od nekoliko stotina metara do nekoliko kilometara. Upotreba samoregulirajućih grejnih traka, uz sve njihove prednosti, ograničena je maksimalno dozvoljenom dužinom priključivanja jedne grejne sekcije od 60 dо 200 m. Iz tog razloga, za cevovode i rezervoare velike dužine, koristi se sistem HeatlineLONG PIPE na bazi omskih kablova, o kojima se detaljna informacija daje u tehničkoj dokumentaciji:             

  • jednožilnog omskog kablaHL-Р-Э-1
  • trožilnog omskog kablaHLPЭ-3
system-long-pipe

Оblasti primene sistema Heatline-LONG PIPE

  • zagrevanje magistralnih cevovoda
  • zagrevanje vodozahvatnih cevovoda za naftne bušotine
  • zagrevanje podzemnih cevovoda
  • zagrevanje prethodno izolovanih cevovoda
  • u slučaju kada nije moguće polaganje energetskih napojnih kablovskih sistema za elektro snabdevanje duž grejanih cevovoda               


SERTIFIKACIJA       

Sistem omskih grejnih kablova za grejanje dugačkih cevovoda ima sertifikat usklađenosti  РОСС RU.АГ23.В07487 . Po zahtevu je moguća sertifikacija usklađenosti sa drugim nacionalnim standardima.


РROJEKTOVANJE

Система HeatlineLONG PIPE zahteva individualno projektovanje za svaki zadatak. Projekat obuhvata tehnološki proračun, elaborat za izbor postupka električnog grejanja, objašnjenje, projektno-konstruktorsku dokumentaciju, specifikaciju materijala i uređaja, kao i sve potrebne instrukcije i opise.                                                    

Za pravljenje zahteva za proračun predlažemo Vam da popunite upitnik za zagrevanje rezervoara ili cevovoda i da na našu adresu pošaljete Vaš tehnički zadatak putem elektronske pošte ili preko obrasca za povratnu vezu koji se daje u nastavku.