Heatline-АNTIFRIZ

Sistem grejanja cevi pomoću samoregulirajućeg grejnog kabla HeatlineАNTIFRIZ

Savremnene vikendice su opremljene različitim instalacijama: vodovodom, kanalizacijom, toplom vodom i grejanjem. Zimi često dolazi do opasnosti od smrzavanja instalacija koje su položene na otvorenom prostoru ili koje su položene na maloj dubini. Da bi se to izbeglo, instalacije se moraju polagati na dubinu na kojoj ne dolazi do smrzavanja. Ali to je prilično skupo za Rusiju, jer čak i u njenim centralnim oblastima dubina do koje zemlja mrzne iznosi 1,4 metra. A da ne govorimo o severnijim oblastima. Sistem grejanja cevi uz primenu sistema                                                 HeatlineАNTIFRIZ je najjednostavnije i najefikasnije rešenje za ovaj problem!

Dodatno se može ugraditi termoregulator Heatline HLT-D-503 za upravljanje sistemom i smanjenje troškova za električnu energiju. Теrmoregulator nije obuhvaćen u kompletu isporuke i kupuje se posebno.

Princip delovanja sistema Heatline-АNTIFRIZ  na bazi  samoregulirajućeg grejnog kabla

Heatline-АNTIFRIZ

Samoregulirajući kablovi prenose toplotu preko provodnih žila koje su obložene plastikom. Ovo, u kombinaciji sa poluprovodničkom matricom, omogućava samoregulirajućem kablu da opravda svoj naziv – da povećava i smajuje odavanje toplote, samostalno reagujući na nagle temperaturne promene okoline, kojom prilikom to ostvaruje lokalno: da zagreva više na onoj deonici gde je temperatura niža, i da smanjuje odavanje toplote tamo gde je temperatura okoline visoka.                

Zbog toga, ako se takvi kablovi i međusobno ukrštaju, oni nikada ne pregorevaju i prekomernu potrošnju električne energije takvi kablovi kontrolišu samostalno. Zbog toga za grejanje cevi, posebno na takvim mestima kao što su podrumi, bolje je koristiti samoregulirajući grejni kabl – to je jednostavnije i ekonomičnije.

Prednosti sistema kablovskog grejanjа HeatlineАNTIFRIZ na bazi samoregulirajuće trake                              

 • Sprečavanje smrzavanja cevovoda i njegovo pucanje
 • Mogućnost polaganja cevovoda na manje dubine
 • Održavanje potrebne temperature u cevovodu i njen trenutni prenos bez prethodnog zagrevanja
 • Nije potrebna ugradnja povratne linije za vodu u kući i prateće skupe opreme – cirkulacione pumpe
 • Sprečavanje nastajanja kondenzata na površini cevovoda
 • Mogućnost primene za manje cevovode i njihove segmente u vidu kratkih sekcija, оd 20-30 сm
 • Nije potreban prethodni proračun za određivanje potrebne količine grejne samoregulirajuće trake
 • Lokalno odavanje toplote grejne trake kod promene uslova odavanja toplote
 • Jednostavna i pogodna montaža
 • Visok stepen bezbednosti


Моntaža sistema grejanjа HeatlineАNTIFRIZ

 • Оdseče se samoregulirajući kabl potrebne dužine u skladu sa dužinom pretpostavljenog segmenta za grejanje, ili se nabavi gotov komplet odgovarajuće dužine
 • Na jednom kraju se kabl razdvaja radi priključivanja na napojnu mrežu, a na drugi kraj se stavlja završna spojnica. U gotovim kompletima utikač i spojnica su već ugrađeni.
 • Каbl se polaže na površinu cevi i lepi se pomoću aluminijumske lepljive trake. Radi sigurnosti na svakih 30-40 сm treba ga pričvrstiti za cev pomoću trake od staklene tkanine ili plastičnim obujmicama.
 • Cev se oblaže toplotnom izolacijom. Debljina izolacije zavisi od snage kabla i prečnika cevi.


Pažnja! Моntaža sistema grejanja cevovoda Heatline-АNTIFRIZ moguća je kako po površini cevi, ispod toplotne izolacije, tako i unutar cevi. Kod montaže unutar cevi neophodno je koristiti sistem kablovskog priključka Heatline ВКТ-1/2-3/4